19 maj

Start załogi ZAWEX w 17. Rajdzie Nocy Muzeów

W dniu 14 maja, załoga naszej firmy ZAWEX miała przyjemność uczestniczyć w Turystycznym Rajdzie Pojazdów Zabytkowych – 17. Rajd Nocy Muzeów. W zawodach uczestniczyło kilkadziesiąt załóg. Na ulicach Boguchwały można było spotkać motoryzacyjne perełki np. BMW Isetta 250, Mercedes W113, Chevrolet Impala, Buick Riviera GS i wiele innych. Rajd Nocy Muzeów był jednym z wydarzeń towarzyszących dużej imprezy motoryzacyjnej Moto Show Boguchwała 2022.

Podczas pokonywania kolejnych kilometrów eskapady, nasza załoga zwiedziła nie tylko okoliczne podkarpackie miejscowości, ale także poniemiecki tunel pod Górą Żarnowską. Apogeum 17. Rajdu Nocy Muzeów był Konkurs Elegancji, w którym wzięły także udział załogi Retro Carpathia.

Team ZAWEX w przepięknej zabytkowej BMW Isetta 250 zameldował się na mecie na 4 miejscu w klasie do 1970. Tym samym wspaniale rozpoczął nowy sezon motoryzacyjny.

Zapraszamy na małą fotorelację z zawodów, a naszej załodze życzymy przyczepności i dalszych sukcesów na rajdach!

15 paź

Ekoturystyka

Cóż to tak naprawdę to ta ,,turystyka ekologiczna”? Czy do końca przeciętny obywatel potrafi to określić?Najlepiej chyba definiuje ją Wikipedia:

Turystyka ekologiczna – forma ruchu turystycznego, minimalizująca negatywny wpływ turystyki na stan środowiska przyrodniczego (miejsca recepcji turystycznej) bez względu na motywy podjęcia podróży.

Turystyka ekologiczna jest często utożsamiana z ekoturystyką. Jest to oparte na założeniu, że turysta, dla którego przyroda stanowi główny walor turystyczny, będzie chronił jej zasoby” a więc:

,,Ekoturystyka to ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru.

Ekoturystyka kładzie szczególny nacisk na:

  • Rozwijanie aktywności turystycznych związanych z bezpośrednim kontaktem turysty z przyrodą w obrębie otwartych niezdewastowanych obszarów (szczególnie przyrodniczych obszarów chronionych), co pozwala na poznawanie, podziwianie i czerpanie przyjemności z piękna krajobrazu naturalnego, ciszy i spokoju,
  • Dostosowanie wielkości ruchu turystycznego do chłonności turystycznej oraz preferowanie małej skali rozwoju w odniesieniu zarówno do grup uczestników ruchu, jak również bazy i urządzeń turystycznych,
  • Aktywizowanie życia społeczno-gospodarczego w obrębie obszarów Natura 2000 oraz w ich otoczeniu, poprzez wskazywanie działań związanych z tworzeniem pakietów usług dla różnych form aktywności w ramach ekoturystyki.

Według Dominiki Zaręby, autorki pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce („Ekoturystyka”, Dominika Zaręba, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2000, 2006 i 2008) ekoturystyka stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej. Jest „najczystszą” formą podróżowania przyjaznego środowisku, ponieważ odby­wa się zwykle na obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych i krajo­brazowych, bezpośrednio przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego tych regionów, a jej uczestnikami są ludzie o dużej świado­mości ekologicznej i wrażliwości przyrodniczej. Dominika Zaręba wyodrębnia trzy najważniejsze cechy ekoturystyki wyróżniające ją spośród innych form podróżowania: